Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.10. 2011

9. 10. 2011

 Milí rodiče, 

vaše děti chodí již více než měsíc do školy. Všechny udělaly obrovský pokrok. Pomalu se začínají chovat jako školáci. Snaží se respektovat pravidla, která jsme si určili. Samozřejmě, že některým dělá trochu problém nevykřikovat, nebrebentit při každé změně činnosti, pracovat podle mých pokynů a určitým tempem. Musím však konstatovat, že si všichni zaslouží pochvalu za velikou snahu. 

ČJ

Mám radost, že děti již přečtou dohromady jednoduchá slova a věty. Pokud čteme z různých kartiček, které dětem dám do ruky nebo z tabule, kde dětem ukazuji, je výsledek mnohem lepší než čtení z učebnice. V tomto případě si děti totiž musí uhlídat, kde čteme a orientovat se v textu. To některým dělá trochu problém. Ale i toto se z hodiny na hodinu zlepšuje.                     Sledování a orientaci v textu, prosím, s dětmi procvičujte i při čtení doma.                                      Např. tyto činnosti:                                                                                                                                         - Čtěte střídavě s dětmi - jedno slovo dítě, jedno slovo rodič, totéž s větou.                                       - Rodič čte text, dítě sleduje, rodič přestane číst, dítě pokračuje tam, kde rodič přestal, to se opakuje během celého čteného textu.                                                                                                      - Pokyny - čti první sloupeček slov, druhý sloupeček slov, první větu, poslední větu, nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, atd...

Nyní začneme číst i delší slova. Pokud dítě nebude umět přečíst slovo dohromady, zopakuje rychleji jednotlivé hlásky. Pokud ani to nepomůže, vyhláskujte slovo dítěti vy. Mělo by se vám dívat na pusu. Vůbec se nelekejte, pokud se ještě nedaří čtení těžších slov dohromady, vše časem natrénujeme.

Velmi vás prosím, pokud má dítě úkol, kdy má psát slova nebo věty, dohlédněte na úpravu, správnou velikost a tvar písmen. Dítě veďte ke kontrole své práce. Mělo by si text po sobě přečíst a doplnit případně chybějící čárky, háčky i tečky za větou. Také musíme stále hlídat u některých dětí směr psaní textu z levé strany na pravou. Stále dětem připomínejte správné sezení a držení tužky při psaní! Ruka by měla být volná, neměly by na tužku tlačit. 

Ma

Děti už umí porovnávat čísla 0-5. Tj. používat znaménka <,>,= i je psát. Postupně trénujeme psaní číslic. To nám vše dává pěkně zabrat. Mnohým dětem musím stále připomínat správný směr číslic, píší je obráceně. V minulém týdnu jsme si vysvětlili princip sčítání a zápis příkladů např. 1+2=3 ke slovním úlohám. Procvičili jsme poznávání a pojmenování geometrických tvarů. 

Prvouka

Poznávali jsme lesní plody, některé listnaté keře, stromy a jejich plody. V minulém týdnu byl pro nás velkou motivací svátek zvířat. Probírané učivo z prvouky mají děti v zelených deskách. Není však nutné, aby si děti vše z pracovních listů pamatovaly. Domů je posílám spíše proto, abyste viděli, co děláme.

Obrovskou pochvalu si zaslouží děti, které absolvovaly své první malé vystoupení s dramatickým kroužkem při oslavě svátku zvířat. Moc se jim to povedlo. 

Děkuji vám za spolupráci

Vlasta Smetanová 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář