Jdi na obsah Jdi na menu
 


27.11.2011

27. 11. 2011

 Milí rodiče,                                                                                                                                                      

děti udělaly ve čtení obrovské pokroky. Již umí přečíst téměř všechna písmena velké tiskací abecedy. Všechny již zvládnou po vyhláskování přečíst i dlouhá a složitá slova. Samozřejmě, že někdo čte rychleji a někomu to trvá déle. Vedu děti k tomu, aby při hláskování jednotlivá písmena neprotahovaly a četly je co nejrychleji za sebou, potom přečetly rychle slovo dohromady a hned pokračovaly dál (někteří totiž dlouho odpočívají po každém slově).                 V tomto období by již měly číst dohromady bez hláskování krátká slova typu: JE, MÁ, TO, TAM, CO, BOLÍ, VEZE, LES, RAK...Delší slova je třeba ještě hláskovat (ale co nejrychleji), aby si je děti potichu nepředšeptávaly nebo nedomýšlely. V tomto týdnu začneme číst slova se slabikami DI, TI, NI a DY, TY, NY. Dětem říkám, že vidí-li po D, T, N měkké i, vyslovujeme Ď, Ť, Ň, ale píšeme bez háčku (měkké I spolklo háček). Děti tedy hláskují např. DIVADLO - Ď-I-V-A-D-L-O. Výrazné zlepšení pozoruji v psaní slov podle obrázků do mřížek nebo podle diktátu. Většina dětí již je schopna slova napsat samostatně, aniž by vynechávala písmenka. Je však nutné stále děti vybízet k tomu, aby si kontrolovaly, co napsaly a pracovaly pečlivě. Často chybí čárky, háčky a tečky. Připomínejte, prosím, dětem neustále, aby psaly správné tvary písmen a dodržovaly jejich stejnou výšku. Také dbejte na to, aby správně držely tužku. Po dopsání sešitu uvolňovacích cviků budeme již psát do malého sešitu a linek. 

Matematika                                                                                                                                                      

Sčítání 0-5 by děti měly zvládat již rychle a bez prstů i pamětně. Při odčítání 0-5 mohou prsty používat. Je však nutné, aby děti uměly rychle ukázat určitý počet prstů bez stálého přepočítávání. Procvičujeme sčítání, odčítání s názorem, na napsaných příkladech, ale i pamětně, což trvá některým dětem ještě dosti dlouho. Pracujeme s kartičkami čísel, papírovými korunami a jinými předměty sloužícími ke znázornění početních úkonů. Také řešíme příklady (řetězy), kdy sčítáme a odčítáme více čísel za sebou (2+1-3+4...). Někteří jsou již zdatní počtáři a rychle a správně vyřeší i dlouhý řetěz zpaměti, bez psaní jednotlivých výsledků. Stále více dětí si již dokáže samostatně přečíst slovní úlohu, napsat řešení i odpověď. Ke konci tohoto týdne začneme probírat číselnou řadu 0-10, psát číslici 6 a sčítat a odčítat do šesti.

Různé                                                                                                                                                            

Velmi vás prosím, kontrolujte dětem penál. Každý den musí mít děti ořezané tužky a pastelky, nůžky a tyčinkové lepidlo.

S pozdravem Vlasta Smetanová