Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.1.2012

15. 1. 2012

 Milí rodiče,

nejprve vám chci popřát do nového roku mnoho radosti z  vašich dětí a všechno jen to nejlepší. Píši vám opět, co v současné době probíráme, co by děti měly již zvládat a co je čeká.

ČJ

Nyní již čteme texty s velkými i malými tiskacími písmeny. Samozřejmě, že se úroveň čtení u jednotlivých dětí velmi liší. Některé děti začínají již při čtení písmenka rovnou spojovat a čtou slova rychle, bez hláskování. Ale pozor! Velkou chybou je, když děti v touze číst celá slova  rovnou najednou, slova hádají a odhadují nebo si písmenka čtou šeptem pro sebe a potom teprve čtou celé slovo nahlas. Velmi vás prosím, při domácím nácviku dohlédněte, aby k těmto chybám nedocházelo. Nenuťte děti číst zatím delší slova najednou celá, bez hláskování. Pokud dětem nejde celé slovo vyslovit rychle a správně najednou, je v tomto období nácviku čtení výborné, když dítě rychle hláskuje písmenka nahlas a potom teprve slovo rychle vysloví celé najednou. Nelze nic uspěchat. U některých dětí je také nutné stále procvičovat jednotlivá písmenka. S poznáním malých tiskacích písmen mají některé děti ještě problém a pletou se jim. Každé čtení musí být spojeno s vnímáním a pochopením textu. Proto ve škole i doma děti vypracovávají různé úkoly k ověření pochopení textu.

Nyní již píšeme perem. Musím konstatovat, že úprava i tvary jsou lepší, než když jsme psali tužkou. Nedávejte dětem zmizík, jeho používání je v této fázi výuky psaní nevhodné. Pokud se dítě splete, chybu škrtne čarou. Při psaní doma ,prosím, dbejte, aby dítě správně drželo pero a správně sedělo. Praváci by měli mít sklon sešitu tak, aby psali "do kopce", leváci by měli mít sklon sešitu tak, aby psali "z kopce". Pokud dítěti dělá velké problémy výška písmen, můžete mu tužkou udělat v písance pomocné linky, pokud už tam nejsou. Také procvičujeme přepis  (z tiskacího písma do psacího) písmen, slov a diktát  probraných psacích písmen a slov. Postupně také čteme text napsaný psacími písmeny. Diakritická znaménka musí děti psát ihned při napsání písmene, nikoliv tedy po napsání slova nebo celé věty. 

Jelikož je v tomto období velmi potřeba procvičovat čtení i psaní, mají občas děti již i dva domácí úkoly.

Ma

V matematice počítáme různé typy příkladů 0-7. V tomto týdnu začneme počítat až do osmi. Děti si mají sice možnost pomáhat při sčítání a odčítání prsty, je však nutné tuto činnost zautomatizovat a přecházet již k rychlému počítání bez pomoci prstů. Některé děti počítají opravdu velmi pomalu právě proto, že si všechny příklady musí ukázat na prstech (které si ještě velmi pomalu odpočítávají). Stihnou tak mnohem méně práce než ostatní. Nejde pouze o obyčejné sčítání a odčítání,ale i o typy příkladů s neznámou (5+ .  = 7,  . - 2 = 3) různé řetězy, tabulky, psaní příkladů sčítání, odčítání k dominovým kartám a jednoduché slovní úlohy, které si již mnozí dovedou sami přečíst, napsat řešení i odpověď. V současné době většina dětí řeší rychle a správně výše popsané typy úloh, za což je moc chválím. Do konce ledna by však již všichni měli zvládnout tyto různé typy příkladů sčítání a odčítání 0 - 9 rychle a s použitím prstů jen výjimečně.

Prvouka

Při "Velkém putování Ostružinky" se děti dále seznámily s hospodářskými zvířaty a s jehličnatými stromy. Nyní si budeme povídat o počasí a sledovat jej. Budeme se uvědoměle orientovat ve dnech v týdnu, měsících a ročních obdobích. Jednotlivé pracovní listy mají děti založeny v zelených deskách. Motivační pohádky o Ostružinkovi dětem pouze čtu a do desek jim je nezakládám.

Opět vás velmi prosím, kontrolujte dětem stav penálu. Měly by mít každý den dvě pera, ořezané dvě tužky a základní pastelky, gumu, ořezávátko, lepidlo a nůžky. Dětem velmi často chybí nůžky i lepidla. Také by měly mít nevypsanou fixu na smazávací tabulku.

Velmi děkuji za spolupráci a za to, jak jste rychle dětem opatřili pera. Dodatečně se omlouvám, že jsem vás o používání pera neinformovala dříve. 

S pozdravem

Vlasta Smetanová